Văn bản ISO

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT 70 HT QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN MẪU XÉT NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN (Áp dụng cho các xét nghiệm đột biến gen thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai) QT 70 HT
QTKT.11.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH XƯƠNG VỚI 99mTc-MDP QTKT.11.TTUB&YHHN
QTKT.10.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH TUYẾN GIÁP VÀ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG TUYẾN GIÁP VỚI 99m TC- PERTECHNETAT QTKT.10.TTUB&YHHN
QTKT.09.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH THẬN VỚI 99m TC DTPA QTKT.09.TTUB&YHHN
QTKT.08.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH GAN VỚI 99m TC SULFUR COLLOID QTKT.08.TTUB&YHHN
QTKT.07.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH GAN – MẬT VỚI 99m TC-HIDA QTKT.07.TTUB&YHHN
QTKT.06.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN DẠ DÀY NỘI SOI VÀ VÉT HẠCH QTKT.06.TTUB&YHHN
QTKT.05.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG SIGMA NỘI SOI QTKT.05.TTUB&YHHN
QTKT.04.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG TRÁI NỘI SOI QTKT.04.TTUB&YHHN
QTKT.03.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI NỘI SOI QTKT.03.TTUB&YHHN
QTKT.02.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG NỘI SOI QTKT.02.TTUB&YHHN
QTKT.01.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT CỤT TRỰC TRÀNG NỘI SOI QTKT.01.TTUB&YHHN
QTKT.NC.59 QUY TRÌNH NUÔI CẤY BỆNH PHẨM DỊCH SINH DỤC QTKT.NC.59
QTKT.NC.54 QUY TRÌNH NUÔI CẤY DỊCH NÃO TỦY QTKT.NC.54
QTKT.HS.26 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG MAU (MICROALBUMIN NIỆU) TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.26
QTKT.HS.27 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG FERRITIN TRONG MÁU TRÊN MÁY AU 480/680 QTKT.HS.27
QTKT.HS.12 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TOÀN PHẦN MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.12
QTKT.HS.02 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG URE MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.02
QTKT.HS.36 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ TRÊN MÁY GS 1500 QTKT.HS.36
QTKT.HS.37 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ TRÊN MÁY ARJ-AR 500E QTKT.HS.37
QTKT.HS.01 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.01
QTKT.HS.19 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐO HOẠT ĐỘ GGT MÁU TRÊN MÁY AU 480/680/2700 QTKT.HS.19
QTKT.MD.43 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CA 15-3 TRÊN MÁY COBAS E601/E602/E411 QTKT.MD.43
QTKT.MD.44 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CA 12-5 TRÊN MÁY COBAS E 601/E602/E411 QTKT.MD.44
QTKT.MD.39 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG AFP TRÊN MÁY COBAS E601/E602/E411 QTKT.MD.39
QTKT.HS.16 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.16
QTKT.MD.63 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ProGRP TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411/E601/E602 QTKT.MD.63
QTKT.MD.62 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG HE4 TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411/E601/E602 QTKT.MD.62
QTKT.NC.36 QUY TRÌNH VI KHUẨN NUÔI CẤY VÀ ĐỊNH DANH PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG QTKT.NC.36
QTKT.NC.35 QUY TRÌNH VI KHUẨN NUÔI CẤY VÀ ĐỊNH DANH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QTKT.NC.35
QTKT.HS.31 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN DỊCH NÃO TỦY (USPRO) TRÊN MÁY AU 480/680 QTKT.HS.31
QTKT.HS.13 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TRỰC TIẾP MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.13
QTKT.HS.11 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ALBUMIN MÁU TRÊN MÁY AU 480/680/2700 QTKT.HS.11
QTKT.HS.22 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG SẮT MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 QTKT.HS.22
QTKT.07.VT – TBYT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC R.O TRONG THẬN NHÂN TẠO QTKT.07.VT – TBYT
QTKT.06.VT – TBYT QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO QTKT.06.VT – TBYT
QTKT.05.VT – TBYT KỸ THUẬT RỬA MÀNG R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO QTKT.05.VT – TBYT
QTKT.04.VT – TBYT QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA BỒN ĐỰNG NƯỚC MỀM, NƯỚC R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO QTKT.04.VT – TBYT
QTKT.03.VT – TBYT QUY TRÌNH HOÀN NGUYÊN TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO QTKT.03.VT – TBYT
QTKT.02.VT – TBYT QUY TRÌNH KỸ THUẬT KỸ THUẬT LÀM CỘT LỌC THAN HOẠT (CARBON FILTER ) TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO QTKT.02.VT – TBYT
QTKT.01.VT – TBYT QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM SẠCH CỘT LỌC ĐA TẦNG (MULTIMEDIA DEPTH FILTER) TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO QTKT.01.VT – TBYT
QTKT.HS.48 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM ĐO HOẠT ĐỘ LIPASE MÁU TRÊN MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU 480/680 QTKT.HS.48
QTKT.Test.38 QUY TRÌNH HEV IgM TEST NHANH QTKT.Test.38
QTKT.Test.35 QUY TRÌNH ĐỊNH TÍNH MORPHINE TEST NHANH [NIỆU] QTKT.Test.35
QTKT.Test.34 QUY TRÌNH ĐỊNH TÍNH AMPHETAMINE TEST NHANH [NIỆU] QTKT.Test.34
QTKT.Test.33 QUY TRÌNH ĐỊNH TÍNH METHAMPHETAMINE TEST NHANH [NIỆU] QTKT.Test.33
QTKT.Test.32 QUY TRÌNH ĐỊNH TÍNH MARIJUANA (THC) TEST NHANH [NIỆU] QTKT.Test.32
QTKT.MD.38 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG IgE TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602 QTKT.MD.38
QTKT.MD.37 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC HIV MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602 QTKT.MD.37
QTKT.MD.36 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG CALCITONIN TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602 QTKT.MD.36
QTKT.MD.35 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG NSE TRÊN HỆ THỐNG MÁY COBAS E411, E601, E602 QTKT.MD.35
QTKT.HS.25 QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ETHANOL MÁU TRÊN MÁY HÓA SINH AU680 QTKT.HS.25
QT.76.HT Quy trình khám sức khỏe đơn vị QT.76.HT
QT.69.HT QT Đăng tin bài trên website QT.69.HT
QT.55.HT Quy trình xử lý sau phơi nhiễm nghề nghiệp QT.55.HT
QT.50.HT Quy trình triển khai công tác vệ sinh tay và sử dụng găng trong khám chữa bệnh QT.50.HT
QT.12.DUOC.GSP Quy trình định kỳ đối chiếu thuốc trong kho QT.12.DUOC.GSP
QT.11.DUOC.GSP Quy trình biệt trữ thuốc QT.11.DUOC.GSP
QT.10.DUOC.GSP Quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về QT.10.DUOC.GSP
QT.09.DUOC.GSP Quy trình cấp phát thuốc trong kho QT.09.DUOC.GSP
QT.08.DUOC.GSP Quy trình theo dõi ghi chép điều kiện bảo quản QT.08.DUOC.GSP
QT.07.DUOC.GSP Quy trình xử lý thuốc hỏng, đổ vỡ QT.07.DUOC.GSP
QT.06.DUOC.GSP Quy trình kiểm soát mối mọt, côn trùng các loại gặm nhấm trong kho QT.06.DUOC.GSP
QT.35.HT QT Xây dựng giá dịch vụ y tế QT.35.HT
QT.28.HT QT Xử lý văn bản đi QT.28.HT
QT.12.HT QT Xử lý văn bản đến QT.12.HT
QT.43.HT QT Chuẩn bị và tiến hành giao ban Điều dưỡng trưởng khoa QT.43.HT
QĐ.04.HT Quy định đánh dấu vị trí phẫu thuật QĐ.04.HT
QTKT.07.VT-TBYT QT Kiểm soát chất lượng nước RO trong thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.06.VT-TBYT QT Khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.06.VT-TBYT
QTKT.05.VT-TBYT QT Rửa màng RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.05.VT-TBYT
QTKT.04.VT-TBYT QT Rửa bồn đựng nước mềm, nước RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.04.VT-TBYT
QTKT.03.VT-TBYT QT Hoàn nguyên trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.03.VT-TBYT
QTKT.02.VT-TBYT QT Làm cột lọc than hoạt trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.02.VT-TBYT
QTKT.01.VT-TBYT QT Làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.01.VT-TBYT
QTKT.04.TDCN QT Siêu âm hệ tiết niệu QTKT.04.TDCN
QTKT.03.TDCN QT Nội soi trực tràng QTKT.03.TDCN
QTKT.02.TDCN QT Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm thông thường QTKT.02.TDCN
QTKT.01.TDCN QT khử khuẩn máy nội soi tiêu hóa ống mềm QTKT.01.TDCN
QTKT.15.HS-VS QT Đo hoạt động GPT QTKT.15.HS-VS
QTKT.14.HS-VS QT Định lượng Creatinin QTKT.14.HS-VS
QTKT.04.HS-VS QT Đo hoạt động Got QTKT.04.HS-VS
QTKT.03.HS-VS QT Định lượng Ure QTKT.03.HS-VS
QTKT.02.HS-VS QT Định lượng Glucose QTKT.02.HS-VS
QTKT.12.HHTM QT Nội kiểm máy đông máu cơ bản QTKT.12.HHTM
QTKT.11.HHTM QT Nhuộm GIEMSA QTKT.11.HHTM
QTKT.05.HHTM QT Co cục máu đông QTKT.05.HHTM
QTKT.03.HHTM QT Định nhóm hệ RH QTKT.03.HHTM
QTKT.02.HHTM QT Định nhóm hệ ABO QTKT.02.HHTM
QTKT.03.GPB QT Nhuộm PAS QTKT.03.GPB
QTKT.05.GPB QT Nhuộm HEMATOXYLINE - EOSINE QTKT.05.GPB
QTKT.04.GPB QT Nhuộm GIEMSA QTKT.04.GPB
QTKT.02.GPB QT Chuyển bệnh phẩm bằng máy QTKT.02.GPB
QTKT.01.GPB QT Phẫu tích bệnh phẩm QTKT.01.GPB
QTKT.05.CDHA QT Chụp cắt lớp vi tính sọ não QTKT.05.CDHA
QTKT.04.CDHA QT Chụp XQ thường quy QTKT.04.CDHA
QTKT.03.CDHA QT Chụp XQ hệ tiết niệu QTKT.03.CDHA
QTKT.02.CDHA QT Chụp cắt lớp vi tính QTKT.02.CDHA
QTKT.01.CDHA QT Chụp XQ tim phổi thẳng QTKT.01.CDHA
QĐ.02.HT QĐ Các biện pháp an toàn và phòng ngừa ngã tại BV QĐ.02.HT
QĐ.01.HT QĐ Thực hiện thông tin tư vấn cho người bệnh đến khám QĐ.01.HT
QT.78.HT QT Cung ứng thuốc hiếm QT.78.HT
QT.74.HT QT Kiểm soát chất lượng thuốc QT.74.HT
QT.77.HT QT Hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR và các sai sót trong SDT QT.77.HT
QT.73.HT QT Xử lý các thuốc chất lượng không đảm bảo QT.73.HT
QT.22.HT QT Giải quyết tố cáo QT.22.HT
QT.20.HT QT Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại QT.20.HT
QT.18.HT QT Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh QT.18.HT
QT.09.HT QT Quản lý và báo cáo sự cố y khoa QT.09.HT
QT.27.HT QT xét thi đua, khen thưởng QT.27.HT
QT.53.HT Quy trình cấp phát thuốc nội trú -Vinh ngay 23.8.2016 QT.53.HT
QT.47.HT QT hội chẩn dinh dưỡng QT.47.HT
QT.58.HT QT Quản lý đồ vải y tế QT.58.HT
QT.44.HT QT khảo sát sự hài lòng của người bệnh QT.44.HT
QT.02.HT QT đánh giá nội bộ HTQLCL va xem xét LD QT.02.HT
QT.63.HT QT Tiếp nhận, Thực hiện và Trả KQ XN Giải phẫu bệnh QT.63.HT
QT.45.HT QT tiêm an toàn QT.45.HT
QT.56.HT QT mua thuốc theo kết quả đấu thầu QT.56.HT
QT.65.HT QT khám bệnh tại khoa KB QT.65.HT
QT.21.HT QT Báo cáo hoạt động chuyên môn bệnh viện QT.21.HT
QT.61.HT QT kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn QT.61.HT
QT.51.HT QT thông tin thuốc QT.51.HT
QT.23.HT QT kiểm tra, tổng hợp PTTT QT.23.HT
QT.46.HT QT chăm sóc và điều trị người bệnh tại khoa lâm sàng QT.46.HT
QT.34.HT QT thanh toán viện phí QT.34.HT
QT.07.HT QT bình bệnh án QT.07.HT
QT.15.HT QT lưu trữ HSBA QT.15.HT
QT.39.HT QT chuyển giao kỹ thuật QT.39.HT
QT.26.HT QT cử cán bộ công tác, học tập tại nước ngoài QT.26.HT
QT.08.HT QT hội chẩn chuyên môn QT.08.HT
QT.33.HT QT Nghỉ phép QT.33.HT
QT.03.HT QT tiếp nhận và xử lý sự cố tin học QT.03.HT
QT.52.HT QT quản lý thuốc tủ trực QT.52.HT
QT.66.HT QT khám sức khỏe QT.66.HT
QT.06.HT QT quản lý cải tiến chất lượng bệnh viện QT.06.HT
QT.54.HT QT theo dõi phản ứng có hại của thuốc QT.54.HT
QT.40.HT Quy trình bình phiếu chăm sóc QT.40.HT
QT.24.HT QT vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển tuyến QT.24.HT
QT.25.HT QT đào tạo cán bộ, viên chức QT.25.HT
QT.11.HT QT quản lý kế hoạch QT.11.HT
QT.37.HT QT điều chuyển tài sản nhà nước QT.37.HT
QT.31.HT QT Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng QT.31.HT
QT.49.HT QT quản lý hóa chất và VTYT QT.49.HT
QT.32.HT QT Nâng lương QT.32.HT
QT.64.HT QT tiếp nhận chụp và trả kết quả CĐHA QT.64.HT
QT.17.HT QT Hủy HSBA QT.17.HT
QT.19.HT QT Mượn HSBA QT.19.HT
QT.16.HT QT Sao HSBA QT.16.HT
QT.10.HT Quy trình kiểm thảo tử vong QT.10.HT
QT.14.HT QT Tóm tắt HSBA QT.14.HT
QT.30.HT QT sửa chữa thiết bị thông dụng, cơ sở vật chất QT.30.HT
QT.41.HT QT Đăng ký phê duyệt ĐT ĐC nghiên cứu khoa học sáng kiến CTKT cấp cơ sở QT.41.HT
QT.01.HT QT xây dựng sửa đổi quy trình QT.01.HT
QT.48.HT QT quản lý sửa chữa bảo dưỡng TTBYT QT.48.HT
QT.42.HT QT đào tạo ngoại viện QT.42.HT
QT.60.HT QT quản lý chất thải rắn y tế QT.60.HT
QT.13.HT QT báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm QT.13.HT
QT.04.HT QT bình đơn thuốc QT.04.HT
QT.05.HT QT tiếp nhận và chỉnh sửa mẫu biểu BC kết xuất từ phần mềm QLBV QT.05.HT
QT.62.HT QT tiếp nhận, lấy mẫu,thực hiện và trả kết quả xét nghiệm QT.62.HT
QT.29.HT QT điều động và sử dụng xe ô tô QT.29.HT
QT.38.HT QT thanh lý tài sản nhà nước QT.38.HT
QT.36.HT Quy trình mua sắm tài sản QT.36.HT