QT hệ thống

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT.35.HT QT Xây dựng giá dịch vụ y tế QT.35.HT
QT.28.HT QT Xử lý văn bản đi QT.28.HT
QT.12.HT QT Xử lý văn bản đến QT.12.HT
QT.43.HT QT Chuẩn bị và tiến hành giao ban Điều dưỡng trưởng khoa QT.43.HT
QĐ.04.HT Quy định đánh dấu vị trí phẫu thuật QĐ.04.HT
QĐ.02.HT QĐ Các biện pháp an toàn và phòng ngừa ngã tại BV QĐ.02.HT
QĐ.01.HT QĐ Thực hiện thông tin tư vấn cho người bệnh đến khám QĐ.01.HT
QT.78.HT QT Cung ứng thuốc hiếm QT.78.HT
QT.74.HT QT Kiểm soát chất lượng thuốc QT.74.HT
QT.77.HT QT Hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR và các sai sót trong SDT QT.77.HT