QT hệ thống

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT.76.HT Quy trình khám sức khỏe đơn vị QT.76.HT
QT.69.HT QT Đăng tin bài trên website QT.69.HT
QT.55.HT Quy trình xử lý sau phơi nhiễm nghề nghiệp QT.55.HT
QT.50.HT Quy trình triển khai công tác vệ sinh tay và sử dụng găng trong khám chữa bệnh QT.50.HT
QT.35.HT QT Xây dựng giá dịch vụ y tế QT.35.HT
QT.28.HT QT Xử lý văn bản đi QT.28.HT
QT.12.HT QT Xử lý văn bản đến QT.12.HT
QT.43.HT QT Chuẩn bị và tiến hành giao ban Điều dưỡng trưởng khoa QT.43.HT
QĐ.04.HT Quy định đánh dấu vị trí phẫu thuật QĐ.04.HT
QĐ.02.HT QĐ Các biện pháp an toàn và phòng ngừa ngã tại BV QĐ.02.HT