QT kỹ thuật

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QTKT.08.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN-BARRE QTKT.08.HSTC
QTKT.07.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN-BARRE VỚI DỊCH THAY THẾ ALBUMIN 5% QTKT.07.HSTC
QTKT.06.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ CƠN NHƯỢC CƠ QTKT.06.HSTC
QTKT.05.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ CƠN NHƯỢC CƠ VỚI DỊCH THAY THẾ ALBUMIN 5% QTKT.05.HSTC
QTKT.04.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM Ở NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY QTKT.04.HSTC
QTKT.03.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU Ở NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY QTKT.03.HSTC
QTKT.02.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM CHẨN ĐOÁN CẤP CỨU Ở NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY QTKT.02.HSTC
QTKT.01.HSTC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI SOI BƠM RỬA PHẾ QUẢN CẤP CỨU LẤY BỆNH PHẨM Ở NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY QTKT.01.HSTC
QTKT.01.GMHS QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT ỐNG THÔNG KHÍ PHỔI HAI NÒNG QTKT.01.GMHS
QTKT.01.NGOẠI TN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHỌC HÚT NƯỚC TIỂU TRÊN XƯƠNG MU QTKT.01.NGOẠI TN