QT kỹ thuật

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QTKT.07.VT-TBYT QT Kiểm soát chất lượng nước RO trong thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.06.VT-TBYT QT Khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.06.VT-TBYT
QTKT.05.VT-TBYT QT Rửa màng RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.05.VT-TBYT
QTKT.04.VT-TBYT QT Rửa bồn đựng nước mềm, nước RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.04.VT-TBYT
QTKT.03.VT-TBYT QT Hoàn nguyên trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.03.VT-TBYT
QTKT.02.VT-TBYT QT Làm cột lọc than hoạt trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.02.VT-TBYT
QTKT.01.VT-TBYT QT Làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.01.VT-TBYT
QTKT.04.TDCN QT Siêu âm hệ tiết niệu QTKT.04.TDCN
QTKT.03.TDCN QT Nội soi trực tràng QTKT.03.TDCN
QTKT.02.TDCN QT Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm thông thường QTKT.02.TDCN