QT kỹ thuật

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT 70 HT QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN MẪU XÉT NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN (Áp dụng cho các xét nghiệm đột biến gen thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai) QT 70 HT
QTKT.11.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH XƯƠNG VỚI 99mTc-MDP QTKT.11.TTUB&YHHN
QTKT.10.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH TUYẾN GIÁP VÀ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG TUYẾN GIÁP VỚI 99m TC- PERTECHNETAT QTKT.10.TTUB&YHHN
QTKT.09.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH THẬN VỚI 99m TC DTPA QTKT.09.TTUB&YHHN
QTKT.08.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH GAN VỚI 99m TC SULFUR COLLOID QTKT.08.TTUB&YHHN
QTKT.07.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ HÌNH GAN – MẬT VỚI 99m TC-HIDA QTKT.07.TTUB&YHHN
QTKT.06.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN DẠ DÀY NỘI SOI VÀ VÉT HẠCH QTKT.06.TTUB&YHHN
QTKT.05.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG SIGMA NỘI SOI QTKT.05.TTUB&YHHN
QTKT.04.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG TRÁI NỘI SOI QTKT.04.TTUB&YHHN
QTKT.03.TTUB&YHHN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI NỘI SOI QTKT.03.TTUB&YHHN