Hộp thư bạn đọc

Quy định giấy hẹn khám lại bảo hiểm y tế từ ngày 02/12/2023

Từ ngày 03/12/2023 sẽ áp dụng mẫu giấy hẹn khám lại bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế 2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023). Mẫu giấy hẹn khám lại bảo hiểm y tế có nội dung cụ thể như sau: Thủ tục […]

Từ 01/7/2024, cải cách tiền lương đồng thời tăng lương hưu?

Cải cách tiền lương đồng thời tăng lương hưu từ 01/7/2024 Ngày 23/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. […]

07 điều cần biết về bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh

Mức bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh và nguyên tắc bồi thường bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh thế nào? 1. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh Theo Điều 4 Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về phạm vi bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh như sau: Bảo […]

BHXH Việt Nam yêu cầu triển khai thủ tục khám chữa bệnh BHYT bằng VNeID

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT bằng VNeID được hướng dẫn như thế nào? 1. BHXH Việt Nam yêu cầu triển khai thủ tục khám chữa bệnh BHYT bằng VNeID Ngày 24/10/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 3452/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Theo đó, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị […]

Quy định đăng ký hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

Việc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 được quy định cụ thể tại Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) như sau: Nguyên tắc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh Căn cứ Điều 36 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định nguyên tắc đăng ký hành […]

07 điểm mới của Luật Giao dịch điện tử 2023

1. Sửa đổi trường hợp áp dụng Luật Giao dịch điện tử Cụ thể tại khoản 3 Điều 1 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định trường hợp luật khác quy định hoặc không quy định giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật Giao dịch […]

Danh mục 62 bệnh chỉ cần xin giấy chuyển tuyến một lần trong năm mới nhất

1. Danh mục 62 bệnh chỉ cần xin giấy chuyển tuyến một lần trong năm mới nhất Theo điểm d khoản 1 Điều 12 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số […]

Chính sách cho người tham gia chống dịch khi Covid-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B

Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 6922/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 […]

Quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023, trong đó có nội dung mới quy định về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Theo đó, nhằm hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tại Điều 8 Luật […]

Nhiều quy định được sửa đổi tại Luật Đấu thầu 2023

Luật Đấu thầu 2023 là một trong 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 23/6/2023. Theo đó, Luật Đấu thầu 2023 sửa đổi nhiều quy định đáng chú ý, cụ thể: – Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vị bị cấm trong hoạt động đấu thầu so với Luật […]