Hộp thư bạn đọc

THƯ CẢM ƠN CỦA BỆNH NHÂN PHAN THANH NAM GỬI ĐẾN CÁC BÁC SỸ KHOA NỘI TIM MẠCH

Thư cảm ơn của bệnh nhân Phan Thanh Nam, địa chỉ: Tổ 14, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai. Hiện đang công tác tại Phòng PA01 – Công an tỉnh Lào Cai gửi đến Ban Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cùng đội ngũ y, bác sỹ khoa Nội Tim mạch và […]

Thư cảm ơn của bệnh nhân Bùi Trọng Đạt ở Phố Ràng – Bảo Yên đến tập thể các Y, Bác sỹ, Điều dưỡng khoa Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Thư cảm ơn của Bệnh nhân Bùi Sâm, Thôn Công Trường 5/2 – Xã Cam Đường cảm ơn tập thể cán bộ Y, Bác sỹ, Điều dưỡng Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Thư cảm ơn của bệnh nhân Bùi Sâm Thôn Công Trường 5/2 – Xã Cam Đường cảm ơn tập thể các Y, Bác ỹ, Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.