Dịch vụ cận Lâm Sàng

Các dịch vụ kỹ thuật Cận lâm sàng đang triển khai hiệu quả tại bệnh viện. Vui lòng xem chi tiết tại đây