Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của BVĐK tỉnh Lào Cai, cụ thể:

Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Danh Tâm – Phó TP VTTBYT. SĐT: 0979.331.355

Đơn vị cung cấp báo giá thực hiện theo biểu mẫu đính kèm tại đây

Chia sẻ ngay