Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm định máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024, cụ thể như sau:

Mẫu báo giá chi tiết xem tại đây

Chia sẻ ngay