Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Di rời, vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị của BVĐK tỉnh Lào Cai với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông: Nguyễn Danh Tâm – Phó Trưởng phòng Vật Tư – TBYT. Điện thoại: 0979.331.355.

Mẫu báo giá chi tiết xem tại đây

Chia sẻ ngay