Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua khí y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024. Cụ thể như sau:

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm gửi mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm tại đây

Chia sẻ ngay