Thư mời chào giá số 80/TM-BVT ngày 27/2/2024

Thông tin chi tiết danh mục kỹ thuật thuộc Gói thầu: Bơm, kim tiêm, dây truyền; Bông, băng, gạc; Găng tay và vật tư tiêu hao khác xin xem tại đây

Chia sẻ ngay