Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn tham gia chào giá gói dịch vụ Tư vấn lựa chọn cấu hình thông số kỹ thuật Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Chi tiết vui lòng xem tại văn bản dưới đây:

Chia sẻ ngay