Thư mời chào giá số 150/TM-BVT ngày 10/4/2024 (Tư vấn gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm)

Chia sẻ ngay