Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá trong trường hợp đi mua, thuê tài sản của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ kế hoạch 56/KH-BVT ngày 28/10/2022 về việc mua sắm hóa chất, sinh phầm, vật tư y tế, vật tư tiêu hao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau :

 1. Nội dung tư vấn: Tư vấn thẩm định giá gói thầu mua vật tư, hóa chất xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch năm 2023.
 2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: vật tư, hóa chất xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch. (Phụ biểu chi tiết kèm theo)
 3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:
 • Đơn (Báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn;
 • Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện điều khoản tham chiếu;
 • Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;
 • Lý lịch chuyên gia tư vấn;
 • Tiến độ thực hiện công việc.

Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn gửi về Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) ‑ Phường Bình Minh ‑ Thành Phố Lào Cai. Người nhận:

 1. Ông: Đỗ Mạnh – Trưởng phòng TCKT. ĐT: 0987.497.813 Email: domanhbt@gmail.com
 2. Ông: Trần Văn Tuyển – Phụ trách phòng VT-TBYT.  ĐT: 0977.999.239 Email TranvantuyenCK20@gmail.com

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2022.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./.

Thư mời chào giá chi tiết

Danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch năm 2023

Chia sẻ ngay