THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ kế hoạch mua sắm vật tư, vật tư tiêu hao phục vụ công tác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2022;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau :

 1. Nội dung tư vấn: Tư vấn thẩm định giá vật tư, hóa chất xét nghiệm hóa sinh – vi sinh, huyết học miễn dịch, giải phẫu bệnh và hóa chất khác để làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu theo quy định.
 2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: Vật tư y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất. (Phụ biểu 01,02,03 kèm theo)
 3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:
 • Đơn (Báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn;
 • Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện điều khoản tham chiếu;
 • Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;
 • Lý lịch chuyên gia tư vấn;
 • Tiến độ thực hiện công việc.

Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn gửi về Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) ‑ Phường Bình Minh ‑ Thành Phố Lào Cai. Người nhận:

 1. Ông: Đỗ Mạnh – Trưởng phòng TCKT. ĐT: 0987.497.813 Email: domanhbt@gmail.com
 2. Ông: Trần Văn Tuyển – Phụ trách phòng VT-TBYT.  ĐT: 0977.999.239 Email TranvantuyenCK20@gmail.com

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2022./.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn.

Thư mời chào giá chi tiết vui lòng xem tại đây

Danh mục vật tư y tế, vật tư tiêu hao vui lòng xem tại đây

Chia sẻ ngay