Thực hiện Kế hoạch triển khai thu thập bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2023 với mục đích đánh giá, nhận định được mặt mạnh, yếu và tìm ra các giải pháp cải tiến chất lượng. Năm 2023, Bệnh viện tiến hành đo lường 9/16 chỉ số chất lượng theo “Hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện” ban hành kèm theo Quyết định số 7051/QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2016

Chi tiết vui lòng xem file tại đây

Cao Hương Giang – Tổ QLCL

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ ngay