Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019; Quyết định số 4602/QĐ-BYT ngày 04/10/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng Người bệnh, Nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019. Sở Y tế Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 122/KH-SYT ngày 15/10/2019 về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế làm việc tại BVĐK tỉnh

Theo đó, ngành Y tế Lào Cai thành lập 3 đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo và các chuyên viên của Sở Y tế và đại diện của một số bệnh viện, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; kiểm tra công tác phát triển dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn; công tác đào tạo phát triển nhân lực y tế; công tác tài chính, đặc biệt là khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế của 6 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện tư nhân ở tuyến tỉnh và 9 bệnh viện/TTYT tuyến huyện, thành phố dựa trên “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” đã được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Kết quả, 15/15 bệnh viện của tỉnh Lào Cai đều đạt tỷ lệ từ 95-100% số tiêu chí được áp dụng (đạt từ 78-83/83 tiêu chí), tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh (gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh) đạt trung bình từ 2,85-3,59/5 điểm, trong đó BVĐK tỉnh đạt cao nhất, 3,59 điểm. Các bệnh viện huyện, thành phố và TTYT huyện Si ma cai cũng đạt từ 2,6-2,99/5 điểm. Theo đánh giá của Sở Y tế, điểm trung bình của các tiêu chí đều đạt cao hơn năm 2017 và 2018 từ 0,2-0,6 điểm, điều này cho thấy nỗ lực của các bệnh viện trong việc tích cực nâng cao chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Kết quả này cũng sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản và khám chữa bệnh kỹ thuật cao ngày càng tăng của người dân trên địa bàn.

Kiểm tra thực tế của các bệnh viện

Lan Anh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Chia sẻ ngay