Không phải thi tuyển, chỉ xét tuyển (phỏng vấn chuyên môn).

Được sắp xếp việc làm theo nguyện vọng cá nhân, phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm tại các đơn vị trong ngành y tế.

Được các đơn vị hỗ trợ chỗ ở và ký hợp đồng làm việc ngay (đối với người ngoại tỉnh, người làm việc tại tuyến huyện, xã).

Được hưởng chế độ đãi ngộ, thu hút theo quy định của tỉnh Lào Cai.

Được hưởng các khoản thu nhập ngoài lương (thưởng và các khoản thu nhập tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị).

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: https://syt.laocai.gov.vn (mục tuyển dụng) hoặc các số điện thoại 02143.824.708 / 02143.824.719 / 0912.442.905 (Sở Y tế Lào Cai).

Chia sẻ ngay