Nhằm giúp người bệnh hiểu được ý nghĩa của các con số có trên thẻ BHYT, Bệnh viện xin thông tin tới người bệnh qua Infographic sau:

Chia sẻ ngay