Vừa qua, Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho trên 300 đảng viên và các quần chúng ưu tú thuộc hai đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Đồng chí Lại Vũ Hiệp – ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai,  quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt, phân tích làm rõ thêm về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; các đề án, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và một số vấn đề cần quan tâm để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết tại cơ sở. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, 5 bài học kinh nghiệm được rút ra. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển, trong đó công nghiệp là trụ cột quan trọng; thương mại – du lịch, dịch vụ là đột phá; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam – Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

    Thông qua hội nghị nhằm quán triệt, triển khai sâu rộng những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

    Kết thúc hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ làm bài thu hoạch bằng hình thức viết tay. Các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ học tập, quán triệt, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Theo Hồng Loan -Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Chia sẻ ngay