Ngày 13/7, Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho trên 300 đảng viên thuộc hai đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lại Vũ Hiệp – ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai truyền đạt nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII tại Đại hội; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên thuộc hai Đảng bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể hoá nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

THANH HÀ

Chia sẻ ngay