Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng;  Cục Môi trường Y tế – Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp. Buổi tập huấn được tổ chức tại Quận Đồ Sơn – thành phố Hải Phòng với sự tham gia của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong đó có sự tham gia đại diện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đây là bộ tiêu chí đánh giá chi tiết, toàn diện về môi trường trong các cơ sở y tế nhằm thay đổi diện mạo của nhiều cơ sở y tế ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn.

Các đơn vị đại diện tham dự tại buổi tập huấn

Nội dung chương trình tập huấn: Các đại diện được cử đi tập huấn của các đơn vị sẽ được triển khai phổ biến Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp ban hành tại Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế; Hướng dẫn đánh giá chấm điểm Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp; Hướng dẫn các giải pháp thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp. Các đơn vị cùng nhau tham gia thảo luận và phát biểu cam kết tham gia cộng đồng thực hành. Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả cao.

Chương trình tập huấn xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp là bước khởi đầu quan trọng nhất cho chặng đường phát triển sắp tới./.

Vũ Thùy Linh – KSNK

 

 

 

 

Chia sẻ ngay