Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Ảnh minh họa

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, trường hợp cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Trong trường hợp tổ chức vi phạm quy định nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-174-2013-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-buu-chinh-vien-thong-cong-nghe-thong-tin-213651.aspx

Nghiêm GiangChia sẻ ngay