Ngày 20/2, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Thinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã họp thông qua các nội dung kế hoạch hoạt động năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

Hội đồng QLCL Bệnh viện họp thông qua các nội dung kế hoạch hoạt động năm 2020

Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân tồn tại khách quan, chủ quan của Bệnh viện trong thời gian qua, Hội đồng đã định hướng công tác Quản lý chất lượng tại Bệnh viện trong năm 2020 là Quản lý tốt sự cố rủi ro, đồng thời cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Những nhiệm vụ trọng tâm mà Bệnh viện cần ưu tiên triển khai thực hiện trong năm 2020 bao gồm: Nâng cao chất lượng hồ sơ bệnh án, giảm tỷ lệ xuất toán, triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, duy trì tỷ lệ hài lòng người bệnh ở mức trên 90%, phấn đấu nâng diểm chất lượng bệnh viện từ 3,59 (năm 2019) lên 3,7 năm 2020…

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thống nhất đưa ra các giải pháp cụ thể các mốc thời gian cần đạt được để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Hy vọng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc bệnh viện, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ viên chức, Bệnh viện sẽ thu được nhiều kết quả trong năm 2020.

ThS. Vũ Thị Kim Việt – Tổ trưởng Tổ QLCL BV

Chia sẻ ngay