Chiều ngày 07/02, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức giao ban điều dưỡng năm 2023

Tham dự có đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện, Lãnh đạo các Trung tâm, khoa, phòng bộ phận, điều dưỡng trưởng và tối đa cán bộ là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tham dự.

(Đại diện phòng điều dưỡng báo cáo kết quả công tác điều dưỡng 2023)

Tại cuộc họp, đại diện phòng Điều dưỡng Báo cáo kết quả đạt được năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác điều dưỡng năm 2023 về tăng cường kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử, thu dung người bệnh. Phòng Điều dưỡng duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường quy, duy trì giao ban trực tuyến với bệnh viện tuyến trên, tập trung đánh giá thực hiện ghi chép hồ sơ bệnh án. Thực hiện kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh trong toàn Bệnh viện.

(BSCKII. Phạm Văn Thinh – Giám đốc chủ trì cuộc họp)

Phát biểu tại buổi giao ban, BSCKII. Phạm Văn Thinh – Giám đốc chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm qua và đề nghị trưởng phòng điều dưỡng trong năm 2023 tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong công tác điều dưỡng và có những tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong toàn Bệnh viện. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và vận dụng kiến thức chuyên môn, thay đổi tư duy, đổi mới phong cách thái độ phục vụ để công tác chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.

BÙI NGỌC HỒNG

Chia sẻ ngay