Biểu dương 97 điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

Chiều 8/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2010-2020.

Dự hội nghị có  đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước.

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nổi bật  là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được duy trì thường xuyên với mục tiêu nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Trong 5 năm đã  có 9.017 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào thực tế, làm lợi và tiết kiệm trên 30 tỷ đồng. Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” tiếp tục được duy trì, hướng vào việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Các cấp công đoàn vận động hơn 36.000 đoàn viên, lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phong trào thi đua “Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức” được triển khai rộng rãi đến công đoàn cơ sở, đến nay có 95% gia đình công nhân, viên chức, lao động được công nhận gia đình văn hóa.

Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2010-2020 được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 86% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Mai Đình Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đình Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương thành tích của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đạt được trong các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua theo hướng trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là động lực thúc đẩy lao động, sản xuất ở các doanh nghiệp và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự giác, tích cực của mỗi đoàn viên, lao động.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2020-2025 với các nội dung trọng tâm: Động viên đoàn viên, lao động thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, nâng cao vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động, đồng thời tổ chức hiệu quả hoạt động xã hội của công đoàn, chăm lo đời sống đoàn viên, lao động.

Hội nghị đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X/

Theo Báo Lào Cai

Chia sẻ ngay