Thực hiện chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, ngày 15/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động và ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa nhằm phổ biến, triển khai chỉ thị tới toàn thể cán bộ, viên chức, lao động tại Bệnh viện.

(Đại diện Lãnh đạo các khoa, phòng ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa)

Theo đó, bản cam kết được triển khai thực hiện với các nội dung: Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa, ống hút nhựa dùng một lần tại các cuộc họp. Sử dụng cốc thủy tinh, cốc giấy để phục vụ bệnh nhân. Thay thế túi nilon dùng cấp phát thuốc cho bệnh nhân bằng túi giấy. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy để thu gom, xử lý đúng quy định. Truyền thông, vận động tới nhân viên y tế, người điều trị tại các khoa, phòng hạn chế sử dụng các vật dụng làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn uống, sinh hoạt… Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thu gom, phân loại chất thải trong toàn viện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, BSCKII. Bùi Việt Quý – Phó Giám đốc, Phụ trách Bệnh viện đề nghị: Các khoa, phòng thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa, trong đó phải có nội dung, chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện đối với các hoạt động, lồng ghép tiêu chí đánh giá việc giảm thiểu chất thải nhựa vào các tiêu chí đánh giá kết quả bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức, người lao động về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Góp phần lan truyền rộng rãi thông điệp bảo vệ môi trường sống lành mạnh.

THANH HÀ

Chia sẻ ngay