Vệ sinh tay được dùng để chỉ ra các phương pháp làm sạch tay, bao gồm: rửa tay bằng nước với xà phòng, sát khuẩn tay nhanh và rửa tay/sát khuẩn tay phẫu thuật.

I. KHÁI NIỆM VỆ SINH TAY:

Vệ sinh tay được dùng để chỉ ra các phương pháp làm sạch tay, bao gồm: rửa tay bằng nước với xà phòng, sát khuẩn tay nhanh và rửa tay/sát khuẩn tay phẫu thuật.

– Rửa tay: Rửa tay với xà phòng thường (trung tính) và nuớc

– Rửa tay sát khuẩn: Rửa tay với xà phòng chứa chất sát khuẩn

– Sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch chứa cồn (Hand rub)

– Rửa tay/sát khuẩn tay phẫu thuật: phương pháp mà phẫu thuật viên rửa tay sát khuẩn hay chà tay bằng dung dịch chứa cồn trước khi phẫu thuật

Vệ sinh tay được dùng để chỉ ra các phương pháp làm sạch tay, bao gồm: rửa tay bằng nước với xà phòng, sát khuẩn tay nhanh và rửa tay/sát khuẩn tay phẫu thuật.

– Rửa tay: Rửa tay với xà phòng thường (trung tính) và nuớc

– Rửa tay sát khuẩn: Rửa tay với xà phòng chứa chất sát khuẩn

– Sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch chứa cồn (Hand rub)

– Rửa tay/sát khuẩn tay phẫu thuật: phương pháp mà phẫu thuật viên rửa tay sát khuẩn hay chà tay bằng dung dịch chứa cồn trước khi phẫu thuật.

II. MỤC ÐÍCH VỆ SINH TAY

– Loại bỏ vết bẩn nhìn thấy bằng mắt thường trên bàn tay.

– Phòng ngừa sự lan truyền mầm bệnh từ cộng đồng vào Bệnh viện.

– Ngăn ngừa sự lan truyền mầm bệnh từ Bệnh viện ra cộng đồng.

– Ngăn ngừa các nhiễm khuẩn người bệnh có thể mắc phải trong Bệnh viện. 

III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỆ SINH TAY

Bàn tay là phương tiện trung gian làm lan truyền tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và các tác nhân gây bệnh đề kháng kháng sinh. Bàn tay dễ dàng bị ô nhiễm khi chăm sóc và điều trị người bệnh vì các vi khuẩn cư trú ở lớp sâu của da và xung quanh móng tay. Vi khuẩn định cư thường gặp ở nhóm này là các cầu khuẩn Gram (+): S. epidermidis, S. hominis; các vi khuẩn Gram (-) như Acinetobacter, Enterobacter…; vi khuẩn trên da người bệnh như tụ cầu vàng, Klebsiella spp. … 
Vi khuẩn định cư phần lớn có độc lực thấp, ít có khả năng gây nhiễm khuẩn trừ khi chúng xâm nhập vào cơ thể qua vết trầy xước da, các vết thương bao gồm cả vết mổ hoặc các thủ thuật xâm lấn khác. Rửa tay bằng nước và xà phòng thường khó loại bỏ hết những vi khuẩn trên. Muốn loại bỏ chúng, trước khi thực hiện thủ thuật xâm lấn và phẫu thuật, nhân viên y tế cần vệ sinh tay bằng xà phòng chứa chất khử khuẩn hoặc dung dịch vệ sinh tay chứa cồn.

Vi khuẩn vãng lai là các vi khuẩn có ở trên da nguời bệnh hoặc trên các bề mặt môi trường bệnh nhân (drap giường, giường, dụng cụ, phương tiện phục vụ người bệnh) và là thủ phạm chính gây nhiễm khuẩn bệnh viện do gây nhiễm bẩn tay trong quá trình chăm sóc và điều trị. Các vi khuẩn vãng lai ít có khả năng nhân lên trên tay và có thể loại bỏ dễ dàng bằng vệ sinh tay thường quy. Do vậy, vệ sinh tay là biện pháp đơn giản và quan trọng nhất trong phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Chia sẻ ngay