Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ ban hành tại Nghị định 105/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 04/12/2021.

Theo đó, đối với người thuộc trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thì cơ quan, người có thẩm quyền xét nghiệm mời người đó đến để thực hiện việc xét nghiệm (trường hợp không hợp tác thì Cơ quan Công an triệu tập người đó đến). Người thuộc trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể phải có mặt khi được Cơ quan Công an yêu cầu.

Đặc biệt, các buồng chờ xét nghiệm và nơi lấy mẫu xét nghiệm chất ma túy phải chia khu vực dành cho nam, nữ riêng. Nơi không có buồng chờ riêng thì bố trí cho nam, nữ đứng riêng và nơi lấy mẫu phải có buồng nam, nữ riêng. Việc lấy mẫu nước tiểu phải có cán bộ cùng giới giám sát.

Trường hợp lấy mẫu xét nghiệm người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp lấy mẫu nước tiểu. Ít nhất 01 lần trong tháng, Công an cấp xã nơi quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy phải kiểm tra, cập nhật nơi cư trú của người đang trong thời hạn quản lý.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nghiêm Giang – Tổ CTXH

Chia sẻ ngay