Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai triển khai, thực hiện luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016 theo QĐ 181, BC 249 và luật Phòng, chống tác hại thuốc lá của Quốc Hội 


Link down các văn bản và QĐ về luật phòng, chống tác hại thuốc lá 2016:


Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

QĐ 181 về kiện toàn ban chỉ đạo vận động không hút thuốc lá của bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai

Báo cáo 249 về kết quả triển khai, thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2016

Chia sẻ ngay