Tổng hợp 07 thủ tục BHXH và BHYT có thể làm trên VssID

07 thủ tục BHXH và BHYT có thể làm trên VssID bao gồm:

– Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

– Thay đổi nơi lãnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

– Thay đổi hình thức hưởng lương hưu hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

– Đăng ký tài khoản VssID cho con (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

– Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

– Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

– Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Theo: Thuvienphapluat.vn

Chia sẻ ngay