BVĐK tỉnh Lào Cai dự kiến trong tháng 8 tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021” theo nội dung bên dưới:

Kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nộp Hồ sơ năng lực và các tài liệu có liên quan để tham gia gói thầu.

Chia sẻ ngay