Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai dự kiến trong tháng 6 năm 2022 có triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nẹp, vít khóa phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2022.

Nội dung công việc chủ yếu:

– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

– Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu

– Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu

– Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nộp Hồ sơ năng lực và các tài liệu có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên. Yêu cầu:

  1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;
  2. Hạch toán tài chính độc lập;
  3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
  4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Luật định;
  6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
  7. Đã có kinh nghiệm trong tư vấn các gói thầu có tính chất tương đương.

Thời gian cuối nhận hồ sơ: 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Mọi thông tin xin liên hệ: ông Đỗ Mạnh trưởng phòng TCKT:  0987497813 và  ông Trần Văn Tuyển Phụ trách phòng VT-TBYT:  0977999239

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ ngay