Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì toàn phần máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt của Bệnh viện năm 2024. Kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nộp Hồ sơ năng lực, bảng chào giá và các tài liệu liên quan để thực hiện các công việc nêu trên.

Chi tiết như sau:

Chia sẻ ngay