Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì toàn phần cho máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024. Cụ thể:

Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ xem tại đây

Phụ lục đính kèm xem tại đây

Chia sẻ ngay