Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau:

Danh mục Vật tư y tế, vật tư tiêu hao xin xem tại đây

Chia sẻ ngay