Kính gửi : Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-BVT ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt cấu hình trang thiết bị y thiết yếu phục vụ điều chế các sản phẩm từ máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2021;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau :

 1. Nội dung tư vấn: Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị y tế điều chế các chế phẩm từ máu.
 2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: (chi tiết cấu hình tại phụ biểu kèm theo)
 3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:
 • Đơn (báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn;
 • Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện điều khoản tham chiếu;
 • Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;
 • Lý lịch chuyên gia tư vấn;
 • Tiến độ thực hiện công việc.

Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn gửi về Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) ‑ Phường Bình Minh ‑ Thành Phố Lào Cai. Người nhận:

 1. Ông: Đỗ Mạnh – Trưởng phòng TCKT. ĐT: 0987.497.813 Email: domanhbt@gmail.com
 2. Ông: Nguyễn Danh Tâm – Phó trưởng phòng Vật Tư – TBYT. ĐT: 0979.331.355. Email: nguyendanhtam@gmail.com

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 10/6/2022./.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn.

Thư mời chi tiết vui lòng xem tại đây

Danh mục trang thiết bị vui lòng xem tại đây

Chia sẻ ngay