Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua Hệ thống chụp mạch và phụ kiện (1 bình diện) phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết về danh mục thiết bị và mẫu báo giá vui lòng xem tại đây

Chia sẻ ngay