Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm vật tư, hóa chất Giải phẫu bệnh năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

Danh mục vật tư, hóa chất Giải phẫu bệnh vui lòng xem tại đây

Chia sẻ ngay