Thư cảm ơn của người nhà bệnh nhân Giàng A Lềnh. 

Kính gửi: – Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Khoa Cấp cứu

Chia sẻ ngay