Thông báo Về việc tổ chức Đào tạo “Chăm sóc bệnh nhân nội khoa” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2023

Chi tiết xin xem tại đây

Nguyễn Thị Hồng Anh – Phòng ĐT&CĐT

Chia sẻ ngay