Thông báo v/v tổ chức đào tạo “Chăm sóc bệnh nhân nội khoa” tại BVĐK tỉnh Lào Cai

Chi tiết xin xem tại đây

Chia sẻ ngay