Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thông báo triển khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024, Bệnh viện sẽ thực hiện mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm Y tế theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2024.

2. Riêng đối với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện trước thời điểm và ra viện/ hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND: Tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Nghị Quyết 23/2019/NQ-HĐND cho đến khi ra viện/ hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Nội dung Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND xem tại đây

Phụ lục bảng giá dịch vụ ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND xem tại đây

Chia sẻ ngay