Thực hiện Kế hoạch số : 54/KH-BVT ngày 05/05/2023 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai về việc giám sát trọng điểm vệ sinh bàn tay năm 2023

Khoa KSNK Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo kết quả giám sát như sau:

Tiến hành giám sát trọng điểm 28 Trung tâm, khoa phòng trong toàn viện:

  • Tỷ lệ NVYT có tuân thủ vệ sinh tay trong toàn viện 77,7% (Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tăng hơn so với năm 2022 là 8,8%).
  • Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay đủ 6 bước toàn viện đạt 26,5% (tăng hơn so với năm 2022 là 5%),
  • Kết quả tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở 5 thời điểm: Cao nhất là thời điểm trước khi tiếp xúc với bệnh nhân và thời điểm sau khi tiếp xúc với dịch, tiết.
  • Tỷ lệ vệ sinh tay bằng cồn cao (72,4%).
  • Khoa GMHS đạt tỷ lệ vệ sinh tay là 100%. Một số khoa (Khoa Ngoại tiết niệu, Ngoại tổng hợp, Ngoại chấn thương, Nội tổng hợp, Phục hồi chức năng và một số khoa khác) đạt tỷ lệ vệ sinh tay cao so với toàn viện. Tỷ lệ nhân viên vệ sinh tay đúng, đủ 6 bước cao nhất là khoa Gây mê hồi sức đạt 82,6% (cao hơn nhiều so với năm 2021).

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn đề xuất một số giải pháp để tăng tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay trong toàn viện như sau:

  • Đề nghị lãnh đạo các khoa/phòng/trung tâm gương mẫu thực hiện đúng quy định về vệ sinh tay, đặc biệt chú trọng 5 thời điểm vệ sinh tay và thực hiện đúng 6 bước vệ sinh tay.
  • Đề nghị điều dưỡng trưởng các khoa (thành viên mạng lưới KSNK) thường xuyên kiểm tra, rà soát tại khoa mình các vị trí trang bị phương tiện vệ sinh tay; đề nghị sửa chữa, bổ sung hóa chất vệ sinh tay kịp thời.
  • Khoa CNK tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế trong toàn viện.

Trên đây là thông báo kết quả giám sát trọng điểm vệ sinh bàn tay năm 2023./.

Vũ Thùy Linh – KSNK

 

 

Chia sẻ ngay