Căn cứ Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2013 quy định về thời giờ làm việc bình thường; nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thông báo:

Kể từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 15/10/2021, giờ làm việc trong ngày như sau:

– Buổi sáng: Từ 7h 00 phút đến 11 giờ 30 phút

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trân trọng thông báo!

Chia sẻ ngay