Hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế có được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế không?

Tại mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ có ghi cụ thể về thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST năm 2017 thì từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 sẽ không ghi thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế nữa mà chỉ ghi thời điểm bắt đầu có giá trị sử dụng.

Đồng thời, tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH năm 2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới từ 01 tháng 4 năm 2021, mẫu mới này cũng chỉ ghi nhận thời điểm thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu có giá trị sử dụng.

Thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?

– Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế đến hết tháng mà đơn vị sử dụng lao động báo giảm lao động.

– Trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền đến khi không còn là đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trẻ em dưới 06 tuổi:

+ Trường hợp sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

+ Trường hợp sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

– Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện đến khi không còn thuộc nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo,… mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày không còn trong danh sách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày không còn trong danh sách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Người hiến bộ phận cơ thể: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

– Học sinh, sinh viên:

+ Học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

+ Học sinh lớp 12: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

– Học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày nhập học.

+ Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

– Đối với các đối tượng khác:

+ Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày đóng tiền bảo hiểm y tế.

+ Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền đóng bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn tra cứu thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế?

Cách 1: Tra cứu trực tuyến

Bước 1: Truy cập đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Bước 2: Nhập mã thẻ, Họ tên, Ngày tháng năm sinh

Bước 3: Ấn xác nhận “Tôi không phải là người máy” và Tra cứu

Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị về thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi bảo hiểm y tế của người được tra cứu:

Cách 2: Tra cứu bằng tin nhắn điện thoại (1.000 đồng/tin nhắn)

Soạn tin nhắn với cú pháp: BH<dấu cách>THE<dấu cách>Mã thẻ bảo hiểm y tế gửi 8079

Ví dụ: Soạn BH THE HC4010110129425 gửi 8079

Kết quả trả về điện thoại bao gồm:

– Mã thẻ bảo hiểm y tế;

– Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

– Giá trị sử dụng (Thời hạn sử dụng đến ngày bao nhiêu);

– Thời điểm đủ 05 năm liên tục.

Nghiêm Văn Giang

Chia sẻ ngay