Tháng hành động vệ sinh bàn tay là một chiến dịch quan trọng nhằm nâng cao ý thức và thực hiện vệ sinh bàn tay đúng cách trong ngành y tế. Với mục tiêu chính là ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và nhiễm khuẩn trong môi trường y tế, tháng hành động này  này mang lại những lợi ích to lớn cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Việc vệ sinh tay thích hợp có thể ngăn ngừa đến gần 50% nhiễm khuẩn bệnh viện, do đó vệ sinh tay là một trong những biện pháp phòng ngừa quan trọng để ngăn ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, góp phần tạo ra môi trường bệnh viện an toàn trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh, qua đó cho thấy vệ sinh bàn tay là một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và nhiễm khuẩn trong môi trường y tế.

Nhận thấy tầm quan trọng của vệ sinh bàn tay mà trong những năm qua BVĐK tỉnh Lào Cai luôn lấy tháng 5 là tháng Hành động Vệ sinh Bàn tay của Nhân viên Y tế và luôn được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ nhân viên y tế trong toàn đơn vị.

Vũ Thùy Linh – Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Chia sẻ ngay