Quan trắc môi trường Bệnh viện là một trong những hoạt động được quan tâm trong công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn. Quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện là hoạt động theo dõi có hệ thống về diễn biến số lượng, thành phần, mức độ nguy hại của nước thải y tế, môi trường không khí tại bệnh viện (sau đây gọi tắt là quan trắc môi trường Bệnh viện).

Việc quan trắc môi trường cung cấp thông tin về chất lượng môi trường định kỳ, giúp cơ quan và đơn vị quản lý phát hiện kịp thời những tác động xấu đến môi trường. Điều này cho phép đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm và tác động tiềm năng đến sức khỏe con người và các hệ sinh thái. Quan trắc môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển con người và xã hội. Nó giúp phát hiện và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người và các loài sinh vật khác. Bằng cách đo lường và theo dõi các chỉ tiêu môi trường, chúng ta có thể ứng phó với tình trạng ô nhiễm, đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường, và tạo ra một môi trường sống lành mạnh và bền vững cho cả con người và tự nhiên.

Chính vì vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai luôn chú trọng việc quan trắc môi trường Bệnh viện hàng năm và ban hành Kế hoạch số: 32/KH-BVT ngày 23 tháng 02 năm 2024 về việc Quan trắc môi trường năm 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc lấy mẫu quan trắc (mẫu nước thải, mẫu bùn thải, mẫu không khí) tại khu vực xử lý nước thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024:

CN. Vũ Thùy Linh  – Khoa KSNK

Chia sẻ ngay