Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BVT ngày 27/4/2021, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát động giám sát trọng điểm vệ sinh tay với mục đích nâng cao ý thức vệ sinh tay của nhân viên y tế.

Kể từ ngày 1/5/2021 đến ngày 8/6/2021, khoa KSNK đã tiến hành giám sát được 23 khoa, phòng và bước đầu đánh giá được sự tuân thủ vệ sinh tay của toàn bộ nhân viên y tế với tỷ lệ xấp xỉ 70% (có tỷ lệ cao hơn so với mọi năm); trong đó các bác sỹ (như khoa Gây mê hồi sức; Cấp cứu..) tuân thủ khá tốt việc vệ sinh tay thường quy (thực hiện đúng, đủ 6 bước) với tỷ lệ xấp xỉ 60%, điều dưỡng với tỷ lệ xấp xỉ 70%. Như vậy cho thấy được tầm quan trọng trong việc vệ sinh tay trong việc thăm khám và chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Qua đó, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cần tăng cường giám sát và có các giải pháp cải tiến chất lượng trong công tác vệ sinh tay; các khoa phòng cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc vệ sinh tay để góp phần đẩy lùi Covid-19.

Khuyến cáo: Cần tăng cường vệ sinh tay trong phòng ngừa Covid bằng 6 bước rửa tay thường quy như sau:

  – Bước 1: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau.

  – Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại.

  – Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào kẽ ngón tay.

  – Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên

lòng bàn tay kia và ngược lại.

  – Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay vào

 lòng bàn tay kia và ngược lại.

  – Bước 6:  Chà đầu các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại.

CNYTCC. Vũ Thùy Linh – Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chia sẻ ngay