Chiều 7/7, đồng chí Giàng Thị Dung – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến công tác thăm, kiểm tra để nắm bắt tình hình hoạt động tại một số bệnh viện trên địa bàn và làm việc với Sở Y tế Lào Cai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình hoạt động của ngành 6 tháng đầu năm và báo cáo tóm tắt  Đề án “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025”. Các báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm Sở Y tế đã thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển y tế, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19. Sở Y tế đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Tham mưu nhiều văn bản, biện pháp, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh ,thực hiện nghiêm việc cách ly các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian dịch bệnh. Cùng với đó việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế – dân số được triển khai đúng tiến độ, đạt kế hoạch đề ra, các dịch bệnh lưu hành địa phương ổn định, ngộ độc thực phẩm giảm.Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là khám chữa bệnh BHYT, KCB người nghèo được thực hiện tốt.

Quang cảnh buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế đưa ra một số khó khăn, tồn tại cũng như đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ, để ngành Y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Hoàng Quốc Hương – Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung ghi nhận những nỗ lực ngành Y tế đạt được thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí cũng chia sẻ khó khăn hiện nay của ngành Y tế, đồng thời yêu cầu Ngành cần hoàn thiện đề án cơ sở vật chất của các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện; tổng hợp lại những ý kiến của các đơn vị về thẩm định giá trang thiết bị vật tư y tế liên quan đến công tác khám chữa bệnh; cầnnâng cao chất lượng dân số của Lào Cai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phải quan tâm, động viên và chăm lo đến đời sống của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ trong toàn ngành; chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở y tế, các trang thiết bị y tế để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn tới được tốt nhất.

Đồng chí  Giàng Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thăm Bệnh viện Phục hồi chức năng

Trước đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm nắm tình hình hoạt động tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai

Chia sẻ ngay