CTTĐT- Sáng 10/11, Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lào Cai năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” được tổ chức tại huyện Bắc Hà.

Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân huyện Bắc Hà.

anh tin bai

Quang cảnh lễ phát động

Trong những năm qua, công tác Bình đẳng giới luôn được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm; các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới của Đảng, Nhà nước đều được thể chế hóa, cụ thể hóa, được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến, triển khai cụ thể và đi vào cuộc sống xã hội, qua đó nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn về bình đẳng giới không ngừng được nâng lên; phụ nữ các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định.

Đến nay, đội ngũ cán bộ nữ các cấp trong tỉnh cơ bản đã trưởng thành về mọi mặt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên, cơ cấu hợp lý hơn, cơ bản ở các cấp, các ngành đã bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2021-2025: Cấp cơ sở 26,54% (tăng 5,62%), trong đó tỷ lệ  nữ tham gia từ 15% trở lên; cấp huyện 18,93%; cấp tỉnh 14%. Trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh gần đây đều có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nhiệm kỳ 2021 – 2025 có 01 đồng chí cán bộ nữ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện vượt chỉ tiêu đã đề ra trong lĩnh vực chính trị: Cấp tỉnh: 100%; cấp huyện: 67%; cấp xã: 63%. Cùng với số lượng tăng, trình độ học vấn, lý luận chính trị của nữ đại biểu các cấp ở nhiệm kỳ sau  tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước đó.

Trong tháng hành động vì bình đẳng giới, Lào Cai tập trung vào các hoạt động truyền thông, trong đó tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội.

Đồng thời, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tích cực huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

anh tin bai

Ký kết chương trình phối hợp hành động về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Bắc Hà

Việc phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hàng năm nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng đối với công tác bình đẳng giới. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới sẽ được diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022./.

Theo www.laocai.gov.vn

Chia sẻ ngay